చిరునామ

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానం ,
     బొప్పుడి గ్రామము,
      చిలకలూరి పేట మండలం,
      గుంటూరు జిల్లా.

ఆర్.సాయి బాబు ( Executive Officer )

info@ boppuditirumala.org

Facebook

Twitter

Google plus

www.boppuditirumala.org

దర్మకర్త

బొప్పుడి నాగ రమేష్ I.P.S