ద్వజస్థంభ ప్రతిష్ట

ఎంతో మహిమ కలిగిన ఈ వెంకటేశ్వరస్వామి Dr.B.N రమేష్ I.P.S గారు ధర్మకర్త గా భాద్యతలు స్వీకరించిన తరువాత అత్యంత వ్యయ ప్రయసల కోర్చి 5 టన్నుల బరువున్న రాతి ధ్వజస్థంభమును 700 అడుగుల ఎత్తున కొండ శిఖరమున ప్రతిష్ట చేసారు.

boppudi torumala
Venkateshwara swami temple
Lord balaji temple in
famous srinivasa temple
boppudi torumala
boppudi torumala
Lord balaji temple in
boppudi torumala
Lord balaji temple in
Venkateshwara swami temple
Venkateshwara swami temple
Venkateshwara swami temple
Venkateshwara swami temple