ఘాట్ రోడ్

బొప్పుడి వెంకటేశ్వర స్వామి అత్యంత మహిమాన్నితుడు, దానికి ఉదాహరణ భారత దేశ చరిత్రలో ఎక్కడ లేని విధంగా 700 అడుగుల ఎత్తున కొండ శిఖరమున ఉన్న తన దేవాలయమును చేరుకొనుటకు ఒక భక్తుని ద్వారా తన ఘాట్ రోడ్ ని నిర్మించుకున్నారు.

boppudi torumala
Venkateshwara swami temple
Lord balaji temple in
famous srinivasa temple
boppudi torumala
boppudi torumala
Lord balaji temple in
boppudi torumala
Lord balaji temple in